Dây nước phi 10 (1m)

6.000 

GIÁ SỈ LIÊN HỆ: 0366.131.858

Dây nước phi 10 (1m) cùng với loại phi 6 giữ vị trí quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến toàn hệ thống lọc nước. Chúng có tác dụng dẫn nguồn nước từ đầu qua các lõi lọc hay nước thải từ hệ thống ra ngoài…