Add: khu 4 , thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Phone: 0366.131.858

Hotline: 0366.131.858

Email: congty.ewater.vn@gmail.com