Công ty TNHH Ewater tiền thân là Công ty cổ phần Năng Lượng Xanh Rạng Đông (tên viết tắt GE) ra đời vào ngày 10/08/2018 trong bối cảnh môi trường đang là vấn đề nóng bỏng  và nhức nhối của toàn thể thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đặc biệt là nguồn nước đang ở tình trạng ô nhiễm báo động gây ảnh hưởng to lớn tới sức khỏe cộng đồng dân cư tình trạng ô nhiễm xảy ra ở khắp nơi.

Với những khó khăn hiện tại chung Công ty TNHH Ewater được ra đời nhằm cải thiện nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân và  các trường học trong tỉnh cũng như cả nước. Công ty CNHH Ewater được thành lập vào tháng 10/2018 Ewater Việt Nam chính thức được sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy phép hoạt động  đăng ký kinh doanh. Ngay từ những ngày đầu ban lãnh đạo công ty đã đưa ra sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho Ewater là:

Sứ mệnh của Ewater Việt Nam : Chia sẻ – Phụng sự

Giá trị cốt lõi của Ewater Việt Nam: KIÊN ĐỊNH – KỶ LUẬT – TRUNG THỰC – TRÁCH NHIỆM – KHÁC BIỆT – VÌ KHÁCH HÀNG – Ewater Việt Nam LÀ NGÔI NHÀ CHUNG.

Với sứ mệnh ra đời bằng những sản phẩm dịch vụ của mình chung tay cùng cộng đồng xây dựng hẹ sinh thái xanh, hướng tới phát triển xanh vững bền mà Việt Nam và thế giới đang hướng tới. Mang những sản phẩm dịch vụ tốt nhất phục vụ sứ khỏe người dân, cải thiện lượng cuộc sống. Với định hướng trở thành công ty đứng đâu trong tỉnh Nam Định và vươn tầm quốc gia trong lĩnh vực cung cấp giải pháp về nguồn nước. Nhận thức  được vấn đề này nên trong tập thể Công ty TNHH Ewater tập trung phát triển bền vững trên cơ sở kết hợp sức mạnh tri thức, tính đoàn kết tập thể và công nghệ ở một tầm cao mới. Với cơ cấu gọn  nhẹ, khả năng tài chính vững mạnh và kinh doanh ổn định cùng với phương pháp quản trị hiện đại và chuyên nghiệp đang ngày càng khẳng định vị trí và vị thế trong lĩnh vực  cung cấp các giải pháp về nguồn nước và xử lý nước. Ngoài ra công ty đang tích cực phát triển lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cải thiện cuộc sống qua các thiết bị chăm sóc sức khỏe gia đình.