Công tác 4 chân

GIÁ SỈ LIÊN HỆ: 0366.131.858

Công tắc 4 chân hay công tắc đèn bóng báo sử dụng cho các dòng máy lọc nước RO.

Công dụng chính để điều chỉnh đóng ngắt cho van áp thấp của máy lọc nước

Công tắc 4 chân kết hợp giữa đèn báo và công tắc nhấn với tác dụng đóng ngắt van áp thấp tùy theo áp lực nước từ đầu nguồn .

Chúng được sử dụng với mục đích chuyển đổi chế độ vận hành của máy lọc.